เกี่ยวกับเรา

ผู้ติดตามท่านอีซา

ผมมาเป็นผู้ติดตามนบีอีซาได้อย่างไร?

เมื่อ 2-3 ปีก่อน ผมได้อ่าน สูเราะฮฺ อาล อิมรอน อายัตที่ 42-55 ข้อความเหล่านี้มันทำให้หัวใจของผมตื่นเต้นด้วยความอยากรู้จักนบีอีซามากขึ้น ผมคิดว่านบีอีซาน่าจะมีอะไรที่พิเศษมากๆ กว่าที่ผมรู้

ผมได้อ่าน สูเราะฮฺ ตอนนี้หลายครั้งจนนับไม่ถ้วน และแต่ละครั้งที่ได้อ่านผมรู้สึกมีความสุขใจอย่างเต็มล้นเหมือนกับที่ผมได้อ่านครั้งแรก ผมได้ค้นพบความจริงจากข้อความนี้ แต่การค้นพบนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่เลย มุสลิมหลายๆคนทั่วโลกต่างได้เรียนรู้เรื่องการติดตามนบีอีซาและในแต่ละวันอัลลอฮฺได้ทำให้พี่น้องมุสลิมเป็นร้อยๆคน ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจริงผ่านสูเราะฮฺ อาล อิมรอน ในตอนนี้

และเมื่อผมได้รู้ว่า...อัลลอฮ์ยืนยันความจริง โดยการพูดกับมุสลิมหลายๆคนในความฝัน มีคนหลายร้อยคนที่ได้กลายมาเป็นผู้ติดตามนบีอีซาเพราะความฝันที่มาจากอัลลอฮฺ อัลลอฮฺได้ส่งมลาอีกัตมาปรากฏแก่เขาทางความฝันและย้ำถึงความจริงใน สูเราะฮฺ อาล อิมรอน อายัตที่ 42-55

ผมได้อ่านในคัมภีร์อินญีล นบีอีซาก็ได้กล่าวไว้ว่า

“ท่านจะได้รู้ความจริง และความจริงจะทำให้ท่านเป็นไท”

ผมจึงตัดสินใจที่จะติดตามท่านนบีอีซา เพราะผมเข้าใจความจริงแล้ว และได้รู้ว่านบีอีซาคือทางแห่งความจริง ยิ่งผมอ่านในคัมภีร์อินญีล ผมยิ่งศรัทธาและผมได้เห็นว่าชีวิตผมมีความสุขมากขึ้น หลายสิ่งในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นด้วย

ผมจึงดุอาห์ขอให้ตาใจคุณเปิดออกเพื่อจะเข้าใจความจริงเหล่านี้ เพื่อพวกเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงจากอัลลอฮฺ ผมอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนอย่างที่ผมได้เห็น รู้เหมือนอย่างที่ผมรู้ และเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจ ว่า...ทางเดียวที่จะพบกับอัลลอฮฺได้นั้น คือ “อีซา”

สูเราะฮฺ อาล อิมรอน อายัตที่ 42-55

และจงรำลึกขณะที่มะลาอิกะฮ์กล่าวว่ามัรยัมเอ๋ย! แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกเธอและทรงทำให้เธอบริสุทธิ์ และได้ทรงเลือกเธอให้เหนือบรรดาหญิงแห่งประชาชาติทั้งหลาย มัรยัมเอ๋ย! จงภักดีต่อพระเจ้าของเจ้าเถิด และจงสุยูดและรุกูอ์ ร่วมกับรรดาผู้รุกูอ์ทั้งหลาย นั่นคือส่วนหนึ่งจากบรรดาข่าวของสิ่งเร้นลับ ซึ่งเราชี้แจงให้เจ้า ทราบ และเจ้ามิได้อยู่ ณ ที่พวกเขา ขณะที่พวกเขาโยเครื่องเสี่ยงทายของพวกเขา(เพื่อทราบว่า) ใครในหมู่พวกเขาจะได้อุปการะมัรยัม และเจ้ามิได้อยู่ ณ ที่พวกเขา ขณะพวกเขาโต้เถียงกัน

จงรำลึกถึงขณะที่มะลาอิกะฮ์กล่าวว่า มัรยัมเอ๋ย ! แท้จริงอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีแก่เธอซึ่งพจมานหนึ่ง จากพระองค์ ชื่อของเขาคือ อัลมะซีห์ อีซาบุตรของมัรยัม โดยที่เขาจะเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้ และปรโลก และจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิด และเขา จะพูดแก่ผู้คนขณะอยู่ในเปล และในวัยกลางคน และจะอยู่ในหมู่คนดี และพระองค์ก็จะทรงสอนเขา ซึ่งการเขียน และความรู้อันถูกต้อง และสอนอัตเตารอต และอัลอินญีล

และเป็นฑูต (นะบีอีซา) ไปยังวงศ์วานอิสรออีล (โดยที่เขาจะกล่าวว่า) แท้จริงนั้นได้นำสัญญาณหนึ่งจากพระเจ้าของพวกท่านมายังพวกท่านแล้ว โดยที่ฉันจะจำลองขึ้นจากดินให้แก่พวกท่าน ดั่งรูปนก แล้วฉันจะเป่าเข้าไปในมัน แล้วมันก็จะกลายเป็นนก ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ และฉันจะรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด และคนเป็นโรคเรื้อน และฉันจะให้ผุ้ที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้น ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ และฉันจะบอกพวกท่านถึงสิ่งที่พวกท่านจะบริโภคกันและสิ่งที่พวกท่านสะสมไว้ในบ้านของพวกท่าน แท้จริงในนั้น มีสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกท่าน หากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา

และฉันจะเป็นผู้มายืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของฉัน อันได้แก่ อัตเตารอต และเพื่อที่ฉันจะได้อนุมัติแก่พวกท่าน ซึ่งบางสิ่งที่ถูกห้ามแก่พวกท่าน และฉันได้นำสัญญาณหนึ่งจากพระเจ้าของท่านมายังพวกท่านแล้ว ดังนั้นพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงเชื่อฟังฉัน

แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือ พระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน ดังนั้น จงอิบาดะฮ์ ต่อพระองค์เถิด นี้แหละคือทางอันเที่ยงตรง

ครั้นเมื่ออีซารู้สึกว่ามีการปฏิเสธศรัทธาเกิดขึ้นในหมู่พวกเขา จึงได้กล่าวว่า ใครบ้างจะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันไปสู่อัลลอฮ์ บรรดาสาวกผู้บริสุทธิ์ใจกล่าวว่า พวกเราคือผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์ พวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้ว และท่านจงเป็นพยานด้วยว่า แท้จริงพวกเรานั้น คือผู้น้อมตาม

ข้าแต่พระเจ้าของพวกข้าพระองค์พวก ข้าพระองค์ศรัทธาแล้วต่อสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมา และพวกข้าพระองค์ก็ได้ปฏิบัติตาม ร่อซูลแล้ว โปรดทรงบันทึกพวกข้าพระองค์ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันทั้งหลายด้วยเถิด

และพวกเขาได้วางแผน และอัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนด้วย และอัลลอฮ์นั้นเป็นผุ้ทรงวางแผนที่ดีเยี่ยม

จงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ตรัสว่า โอัอีซา ! ข้าจะเป็นผู้รับเจ้าไปพร้อมด้วยชีวิตและร่างกายของเจ้า และจะเป็นผู้ยกเจ้าขึ้นไปยังข้าและจะเป็นผู้ทำให้เจ้าบริสุทธิ์ พ้นจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และจะเป็นผู้ให้บรรดาที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย จนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ แล้วยังข้านั้นคือการกลับไปของพวกเจ้า แล้วข้าจะตัดสินระหว่างพวกเจ้า ในสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกัน

ผมชื่ออาลีฟ ผมเชื่อในอัลลอฮฺผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและผมติดตามคำสอนของนบีอีซา

Share