อัล-เตารอต (ปฐมกาล) 2

 ชั้น‍ฟ้า​และ​แผ่น‍ดิน และ​สรรพ‍สิ่ง​ทั้ง‍สิ้น​ที่​มี​อยู่​ใน​นั้น​ก็​ถูก​สร้าง​เสร็จ วัน‍ที่​เจ็ด อัล‌ลอฮฺ​ก็​เสร็จ​งาน​ของ​พระ‍องค์​ที่​ทรง​ทำ​มา​นั้น ใน​วัน‍ที่​เจ็ด​นั้น​ก็​ทรง​หยุด‍พัก​จาก​การ‍งาน​ทั้ง‍สิ้น​ของ​พระ‍องค์​ที่​ได้​ทรง​กระ‌ทำ1 อัล‌ลอฮฺ​จึง​ประทาน‍พร​แก่​วัน‍ที่​เจ็ด ทรง​ตั้ง​ไว้​เป็น​วัน‍บริ‌สุทธิ์2 เพราะ​ใน​วัน‍นั้น​พระ‍องค์​ทรง​หยุด‍พัก​จาก​การ‍งาน​ทั้ง‍ปวง​ที่​อัล‌ลอฮฺ​ทรง​สร้าง​และ​ทรง​กระ‌ทำ

สวน​เอ‌เดน

ลำ‌ดับ​เรื่อง​การ​สร้าง​ชั้น‍ฟ้า​และ​แผ่น‍ดิน​มี​ดัง‍นี้

ใน​วัน‍ที่​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​ทรง​สร้าง​แผ่น‍ดิน​และ​ชั้น‍ฟ้า เมื่อ​ยัง​ไม่‍มี​ต้น‍ไม้​ตาม​ทุ่ง​บน​แผ่น‍ดิน และ​พืช​ตาม​ทุ่ง​ก็​ยัง​ไม่​งอก‍ขึ้น​เลย เพราะ​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​ยัง​ไม่‍ได้​ทรง​ให้​ฝน‍ตก​บน​แผ่น‍ดิน ทั้ง​ยัง​ไม่‍มี​มนุษย์​เพาะ‍ปลูก​บน​ดิน แต่​มี​ละ‌ออง‍น้ำ​ขึ้น​มา​จาก​แผ่น‍ดิน รด​พื้น‍ดิน​ทั่ว‍ทั้ง‍หมด พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​ทรง​ปั้น​มนุษย์​ด้วย​ผง‍คลี​จาก​พื้น‍ดิน ระบาย​ลม‍ปราณ​เข้า​ทาง​จมูก​ของ​เขา มนุษย์​จึง​กลาย​เป็น​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่3

พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​ทรง​ปลูก​สวน​แห่ง​หนึ่ง​ไว้​ใน​เอ‌เดน​ทาง​ทิศ​ตะ‌วัน‍ออก และ​ทรง​กำ‌หนด​ให้​มนุษย์​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ปั้น​อยู่​ที่‍นั่น แล้ว​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​ทรง​ให้​ต้น‍ไม้​ทุก​ชนิด​ที่​งาม​น่า‍ดู​และ​น่า‍กิน​งอก‍ขึ้น​จาก​พื้น‍ดิน มี​ต้น‍ไม้​แห่ง​ชีวิต​ต้น​หนึ่ง4​อยู่​กลาง​สวน​นั้น กับ​ต้น‍ไม้​แห่ง​การ​รู้​ถึง​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว​ต้น​หนึ่ง​ด้วย

10 มี​แม่‍น้ำ​สาย​หนึ่ง​ไหล​จาก​เอ‌เดน​รด​สวน​นั้น จาก​ที่‍นั่น​ก็​แยก​เป็น​สี่​สาย 11 ชื่อ​แม่‍น้ำ​สาย​ที่​หนึ่ง​คือ​ปิ‌โชน เป็น​แม่‍น้ำ​ที่​ไหล​รอบ​แผ่น‍ดิน​ฮา‌วิ‌ลาห์​ทั้ง‍หมด ที่​มี​แร่​ทอง‍คำ 12 ทอง‍คำ​ที่​บริ‌เวณ​นั้น​เป็น​ทอง‍คำ​เนื้อ​ดี และ​มี​ยาง​ไม้​ตะ‌คร้ำ5​และ​โมรา 13 ชื่อ​แม่‍น้ำ​สาย​ที่​สอง​คือ​กิ‌โฮน ไหล​รอบ​แผ่น‍ดิน​คูช​ทั้ง‍หมด 14 ชื่อ​แม่‍น้ำ​สาย​ที่​สาม​คือ​ไท‌กริส ไหล​ไป​ทาง​ทิศ​ตะ‌วัน‍ออก​ของ​อัส‌ซี‌เรีย และ​แม่‍น้ำ​สาย​ที่​สี่​ชื่อ​ยู‌เฟร‌ติส

15 พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​จึง​ทรง​ให้​มนุษย์​นั้น​อาศัย​อยู่​ใน​สวน​เอ‌เดน ให้​ทำ​และ​ดู‍แล​สวน 16 พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​จึง​ทรงสั่ง​มนุษย์​นั้น​ว่า “ผล‍ไม้​ทุก‍อย่าง​ใน​สวน​นี้ เจ้า​กิน​ได้​ตาม‍ใจ‍ชอบ 17 แต่​ผล​ของ​ต้น‍ไม้​แห่ง​การ​รู้​ถึง​ความ​ดี​และ​ความ​ชั่ว​นั้น ห้าม​เจ้า​กิน เพราะ​ใน​วัน​ใด​ที่​เจ้า​กิน เจ้า​จะ​ต้อง​ตาย​แน่”

18 พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺทรงรำพึง​ว่า “การ​ที่​ชาย​ผู้‍นี้​จะ​อยู่​แต่​ลำพัง​นั้น​ไม่‍ดี เรา​จะ​สร้าง​คู่‍อุป‌ถัมภ์6ที่​เหมาะ‍สม​กับ​เขา​ขึ้น” 19 พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​จึง​ทรง​ปั้น​สัตว์​ทุก​ชนิด​ใน​ท้อง‍ทุ่ง และ​นก​ทุก​ชนิด​ใน​ท้อง‍ฟ้า​จาก​ดิน แล้ว​ทรง​นำ​มา​ยัง​ชาย​นั้น เพื่อ​ดู​ว่า เขา​จะ​เรียก​ชื่อ​มัน​ว่า​อะไร ชาย​นั้น​ตั้ง‍ชื่อ​สัตว์​ทุก​ชนิด​ที่​มี​ชีวิต​ว่า​อย่าง‍ไร สัตว์​นั้น​ก็​มี​ชื่อ​อย่าง​นั้น 20 ชาย​นั้น​จึง​ตั้ง‍ชื่อ​สัตว์‍ใช้‍งาน​ทุก​ชนิด และ​นก​ใน​อากาศ​และ​สัตว์‍ป่า​ทุก​ชนิด แต่​ชาย​นั้น​ยัง​ไม่​พบ​คู่‍อุป‌ถัมภ์​ที่​เหมาะ‍สม​กับ​เขา 21 แล้ว​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​จึง​ทรง​ทำ​ให้​ชาย​นั้น​หลับ‍สนิท ขณะ‍ที่​เขา​หลับ​อยู่ พระ‍องค์​ทรง​ชัก​กระ‌ดูก​ซี่‍โครง​ซี่​หนึ่ง​ของ​เขา​ออก​มา แล้ว​ทำ​ให้​เนื้อ​ติด‍กัน​เข้า​แทน​กระ‌ดูก 22 ส่วน​กระ‌ดูก​ซี่‍โครง​ที่​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​คือ​อัล‌ลอฮฺ​ได้​ทรง​ชัก​ออก​จาก​ชาย​นั้น พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​หญิง แล้ว​ทรง​นำ​มา​ให้​ชาย​นั้น 23 ชาย​นั้น​จึง​ว่า

“นี่‍แหละ กระ‌ดูก​จาก​กระ‌ดูก​ของ​เรา

เนื้อ​จาก​เนื้อ​ของ​เรา

จะ​เรียก​คน​นี้​ว่า​หญิง7

เพราะ​คน​นี้​ออก​มา​จาก​ชาย”

24 เพราะ​เหตุ‍นั้น​ผู้‍ชาย​จะ​ละ​จาก​บิดา​มารดา​ของ​เขา​ไป​ผูก‍พัน​อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง‍สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว‍กัน8 25 ผู้‍ชาย​และ​ภรรยา​ของ​เขา​เปลือย‍กาย​อยู่​ทั้ง‍สอง​คน​และ​ไม่​อาย​กัน


1 ฮบ. 4:4, 10

2 อพย.20:11

3 1 คร115:45; ปฐก.1:21-21, 24

4 วว.2:7; 22:2, 14

5 ตะคร้ำเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่มียางไม้สีเหลืองใส และมีกลิ่นหอม

6 ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ผู้ช่วย

7 ตรงนี้ภาษาฮับรูเล่นคำ ถ้าจะให้คงรูป แปลดังนี้ก็ได้คือ จะเรียกคนนี้ว่า ชายา เพราะคนนี้ออกมาจากชาย

8 มธ.19:5; มก.10:7-8; 1 คร.6:16; อฟ.5:31

บทที่ 1  ►  บทที่ 3

Share